Combinatie WP met intelligente thermostat

Artikel dat beschrijft welke de beste manier is om het verbruik voor verwarming van uw warmtepomp te optimaliseren.

Wat is de impact van een 'slimme thermostaat'
Vooreerst is het onderscheid tussen een thermostaat en een ruimtesonde van beland. Een thermostaat is enkel in staat om uit en aan te schakelen waar een rui...
Wo, 6 Dec, 2017 at 12:38 PM