Wanneer u water uit de kraan haalt, merkt u dat er gekleurd water uit uw kraan komt.

Hieronder wordt uitgelegd hoe u het probleem van gelig, oranje, rood of bruin water kunt verhelpen.

 

Gekleurd water verschijnt wanneer koud water wordt afgetapt

 

Als het gekleurde water verschijnt wanneer het koude water wordt afgetapt, is het waterleidingnet vervuild door werkzaamheden aan de algemene watervoorziening, door verouderde leidingen of door een collectief of gemeentelijk rioolnet in slechte staat.

Oplossingen:

- Water onttrekken tot de verontreinigingen zijn verwijderd (in geval van door werken verontreinigd water).

- Neem contact op met het waterleidingbedrijf.

- Vervang het verouderde watersysteem.

 

Gekleurd water verschijnt alleen wanneer warm water wordt afgetapt

Wanneer gekleurd water alleen verschijnt wanneer het warm water wordt afgenomen, zit het probleem ofwel in uw boiler of in de warmwaterleiding. 

 

Om dit te controleren, laat u uw elektrische boiler leeglopen en maakt u hem schoon door de stappen van de ontkalkingsprocedure voor uw boiler te volgen.

 

Gekleurd water verschijnt alleen wanneer warm water wordt afgetapt


Wanneer gekleurd water alleen verschijnt wanneer het warm water wordt afgenomen, zit het probleem ofwel in uw boiler of in de warmwaterleiding. 

Om dit te controleren, laat u uw elektrische boiler leeglopen en maakt u hem schoon door de stappen van de ontkalkingsprocedure voor uw boiler te volgen.

Demonteer en controleer de inwendige toestand van de verbindingsbuizen. Reinig of vervang zo nodig de leidingen.

Controleer dan de toestand van de binnentank. Als de binnenkant gecorrodeerd is, controleer dan de hardheid van uw water. Als u een waterontharder heeft, moet deze worden ingesteld op een hardheid van 8°f (Franse graad) of hoger.

 

Opmerking: Bij de reeks afgeschermde boilers moet de magnesiumanode om de 2 à 3 jaar worden gecontroleerd. Indien de anode minder dan 10 mm in diameter is, moet hij worden vervangen.

Oplossing

Het reinigen van de tank van uw waterverwarmer kan voldoende zijn om het probleem van gekleurd water op te lossen. 

Controleer de toestand van de diëlektrische fitting en vervang deze indien nodig. Vervang ook de pakking. Als de tank erg gecorrodeerd is, moet uw boiler worden vervangen.