Het is mogelijk een thermisch zonnestation op de waterverwarmer aan te sluiten (apparaat met warmtewisselaars in de “zonne”-modus). 

In deze configuratie werkt de waterverwarmer enkel wanneer deze een signaal van het zonnestation ontvangt. 

Na het signaal ontvangen te hebben, start de warmtepomp als er behoefte aan verwarming is en als het werkings- en luchtbereik dit toestaan. 

Als de warmtepomp niet kan starten, neemt de extra elektrische warmtetoevoer het over, als deze zich in een werkbereik (permanent of programmering) bevindt.

 

N.B.: het is niet mogelijk tegelijkertijd een signaal van een thermisch zonnestation en een Pv-signaal aan te sluiten.

De bekabeling van het zonnestation moet uitgevoerd worden op de klemmen B1 en B2 van het klemmenbord van de klant.


• Fotovoltaïsch / Smart-Grid:
Deze instelling laat toe de koppeling van het product met een fotovoltaïsche installatie te activeren. Deze
werkingsmodus leidt tot de geforceerde inschakeling van de warmtepomp als een signaal van de
fotovoltaïsche installatie wordt ontvangen door de waterverwarmer. De regeling keert automatisch terug naar
de eerder gekozen modus na het ontbreken van het signaal van het fotovoltaïsche station.